Hur gör vi byggandet och boendet mer energieffektivt? På E2B2s årskonferens fick deltagarna lära känna några av programmets projekt. Fokus var energi- och materialflöden i ett livscykelperspektiv, energieffektiv belysning och energieffektiva installationer.

Under dagen spanade Bo Normark, som bland annat har stor erfarenhet av elkraftindustrin, in i framtiden och berättade om smarta elnät och hur dagens konsumenter kan bli morgondagens prosumenter. Johan Blaus från KTH berättade om nyttiggörande av forskningsresultat

Som avslutning på konferensen fick deltagarna följa med till det miljöprofilerade området Norra Djurgårdsstaden och besöka ett bygglogistikcentrum. Det blev ett uppskattat studiebesök!

Här nedan kan du se filmerna, ladda ner presentationer och titta på bilder från dagen.

Filmer

Konferensen filmades och går att se i efterhand. Studiebesöket filmades inte men presentationer och bilder finns längre ner på sidan.

Se filmerna direkt på YouTube

Film 1 av 4

- Välkomna
Anna Land, Johan Skarendahl, IQ Samhällsbyggnad
Anita Aspegren, Energimyndigheten

- Smarta elnät och framtidens prosumenter
Bo Normark, Power Circle

Film 2 av 4

- Hur påverkar arkitektur och ombyggnationer en byggnads livscykelenergianvändning?
Paula Femenias och Cecilia Holmström, Chalmers

- Verktygslåda för ökad användning av livscykelanalys i byggandet
Tove Malmqvist, KTH

- Livscykelanalyser för att minska miljö- och klimatpåverkan från betong
Ronny Andersson, Cementa


Film 3 av 4

- Belysningsdesign för välbefinnande, komfort och energieffektivitet
Johan Nordén, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

- Nya metoder för bättre mätning av belysningens användarupplevelse och komfort
Magdalena Boork, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

- Globala belysningstrender
Fredrik Bäckgren, Zumtobel Group Lighting Nordic AB

Film 4 av 4

- Så jobbar KTH med nyttiggörande av forskning i nya företag och offentlig förvaltning
Johan Blaus, Kungliga Tekniska Högskolan

- Behovsstyrd ventilation i småhus
Olof Larsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

- Förbättrad samordning av installationer
Caroline Markusson och Anna-Lena Lane, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

- Avslutning och sammanfattning
Anne-Grete Hestnes, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, ordförande E2B2


Dokument

Presentationer

Bilder

Presentation under konferensen.
Johan Blaus, KTH

Studiebesök i Norra Djurgårdsstaden.