Några av E2B2s projekt har kommit en bra bit på vägen och under mötet berättade några av projektledarna om forskningsarbetet. Deltagarna fick också möjlighet gå på postervernissage och lära känna flera av E2B2s projekt.

Under dagen fanns det gott om möjligheter till att prata med varandra, representanter från E2B2s kansli, Energimyndigheten och programrådet.

Dagen avslutades med en guidad busstur till Kvarnholmen, ett av Nacka kommuns exploateringsområden.

Program

Presentationer

Bilder

Anna Land, IQ Samhällsbyggnad och Jörgen Sjödin, Energimyndigheten hälsade välkomna
Gruppdiskussion
Postersession
Guiderna Jan Eriksson och Ulrica Andersson, Nacka kommun