Se filmen från E2B2s årskonferens 2017.

Intresset var stort för E2B2s årskonferens som handlade om den senaste forskningen inom energieffektivt byggande och boende. På förmiddagen fick deltagarna höra från några av E2B2s projekt och det hölls en diskussion kring hur vi kan skapa långsiktigt hållbara miljöklassningssystem. Efter lunch var fokus på energieffektivisering kring varmvatten och energiåtervinning av spillvärme. Deltagarna fick också delta i diskussioner kring hur hållbara energisystem kan skapas utifrån exemplet stadsutvecklingsområdet Täby Park. Dagen avslutades med ett spännande studiebesök på KTH Live-In Lab.

KTH Live-In Lab förväntas att bli en plats för samverkan och utveckling mellan akademi och näringsliv. Det finns möjlighet att engagera sig i befintliga projekt, föreslå helt nya forskningsprojekt eller samarbeta i kursverksamheten kopplad till KTH Live-In Lab.

Vill du veta mer?
Läs mer om möjligheterna inom KTH Live-In Lab


Som tack till alla talare som medverkade under dagen har vi skänkt en gåva till Unicef för deras arbete med att förbättra barns rättigheter.

Eva Schelin IQ Samhällsbyggnad, Anita Aspegren Energimyndigheten och Anne-Grete Hestnes E2B2s programråd inleder konferensen med moderator Åsa Julin.
Eva Schelin och Anita Aspegren
Anita Aspegren och Anne-Grete Hestnes
Martin Erlandsson IVL Svenska Miljöinstitutet, Åsa Wahlström CIT Energy Management och Jonas Gräslund Skanska.
Martin Erlandsson IVL Svenska Miljöinstitutet, Åsa Wahlström CIT Energy Management och Jonas Gräslund Skanska.
Konferensen avslutades med ett studiebesök på KTH Live-In Lab.