Utvärdering av E2B2

Under forskarmötet presenterades slutsatser från en oberoende utvärdering av E2B2 programperiod 2013-2017.

Ungefär hälften av deltagarna startade dagen med en vacker åktur med elbåten "Sjövägen" från Nybroviken till Elite Hotel Marina Tower där konferensen ägde rum.

Väl framme på forskarmötet fick vi se senaste nytt från projekten och allt fler E2B2-projekt presenterar nu sina resultat. Vi fick lyssna till en kavalkad av projektresultat, gå på postervernissage och delta i resultatdiskussioner med forskarkollegor.

Lär dig mer om forskningsprojekten

Läs om forskningsprojekten inom E2B2.

På mötet bjöd Energimyndigheten på sina tankar kring den planerade fortsättningen av E2B2. Utvärderingen av E2B2 är positiv och Energimyndigheten tar beslut om programmet under vintern.

Dagen avslutades med ett studiebesök. Vi besökte stadsdelen Årsta och området runt Valla torg där man genomför energieffektiviseringar och nya smarta energilösningar inom ramen för EU-projektet Grow Smarter. Vi guidades runt av Mika Hakosalo som är projektledare för genomförandet.

Presentationer

Båttur till konferensen med "Sjövägen"

Teo Enlund från Kungliga Tekniska Högskolan presenterar forskningsprojektet "Holitiska affärsmodeller och IT-tjänster för prosumenter".

Ambrose Dodoo från Linnéuniversitetet presenterar sin poster för Thomas Sundén från Sustainable Innovation.

Hanna Matschke Ekholm från IVL Svenska Miljöinstitutet presenterar projektet "Energitjänster för bostadsrättsföreningar".