Efter frukost och mingel hälsade Anna Land, programansvarig på E2B2 välkommen, och lämnade sedan över ordet till moderator Helena Blomquist.

Programmet drog igång med presentationer av projektresultat från nyligen avslutade projekt. Peter Kovacs berättade om sitt projekt om solavskärmningar i ett helhetsperspektiv. Miklos Molnar berättade om energieffektiv renovering av murade ytterväggar, och om hur man forskat om och praktiskt testat hur man kan renovera gamla tegelbyggnader genom att klä om fasaden med ett extra lager tegel, isolering och armering för att förbättra energiprestanda och hållfasthet. Stephen Burke berättade om beräkningsmetod för sannolik energianvändning i bostadshus, och detta avslutade blocket.

Mingel och nätverkandePubliken var aktiv och engagerad och ställde frågor för att lära sig mer, och diskussioner och mingel följde under en kort bensträckare.

Därefter följde ett panelsamtal med Eva Schelin från IQ Samhällsbyggnad och Anita Aspegren från Energimyndigheten, tillika Evas efterträdare på posten som VD för IQ Samhällsbyggnad. De pratade om energieffektivisering och utmaningar för samhället och klimatet, kring förutsättningarna att forska och hur man ökar nyttiggörandet och effekterna av ny kunskap i samhället.

Panelsamtal med Eva Schelin och Anita Aspegren


Deltagarna bjöds efter panelsamtalet på en projektkavalkad, där några av de nya projekten i E2B2 presenterades, och publiken fick ställa frågor. Mikael Mangold presenterade sitt projekt om artificiell intelligens och maskininlärning för tolkning av renoveringsbehov. Johan Sellin pratade om sin studie om utvärdering av hyresgrundande investeringar för lågenergibyggnader, och berättade om hur de gör för att beräkna hur stor del av klimatsmarta investeringar som ska finansieras av hyran varje år. Johnny Gentzels dragning om ny teknik för väggintegrerad ventilation, med efterföljande frågor från publiken rundade av förmiddagen.

Johan Sellin


En efterlängtad lunch serverades i lobbyn utanför konferenssalen och diskussionsandan från morgonens bensträckare satt i hos deltagarna, som högg in på lax, kyckling och en mängd vegetariska röror, samt engagerade samtal sinsemellan.

Lunchbuffé


Efter lunch följde projektresultat av Leif Gustavsson från Linnéuniversitetet. Han presenterade resultat för beräknade fall med olika typer av lågtemperaturfjärrvärme i ny energieffektiv bebyggelse. Angela Sasic Kalagasidis från Chalmers pratade därefter om sitt spännande projekteringsverktyg för solvärmelager med fasändringsmaterial där forskarna bidrar till att ny teknik kan testas i verkligheten och komma ut på marknaden. Tony Svensson, KTH, pratade om den uthålliga regionen och hur man med hjälp av olika metoder för samhällsplanering kan bidra till energieffektivisering, där de bland annat samarbetat med Region Dalarna. Många frågor från publiken även här.

Angela Sasic Kalagasidis från Chalmers Tekniska Högskola


Kaffepaus, bensträckare och mingel med sju sorters kakor följde utanför i lobbyn.

Gerda Ingelhag från teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren och Hanna Ljungstedt från Göteborgs stad gav en presentation om förskolan Hoppet – Sveriges första fossilfria byggprojekt. Hoppet ska byggas på Hisingen i Göteborg, och byggstart planeras till 2019. Tanken är att alla produkter och material i alla led ska vara fossilfria, och att ingen energi från fossila källor ska användas under i transporter, i produktionen av byggmaterialet eller på byggarbetsplatsen, vilket är en stor utmaning. Projektet är ett inspirerande pilotprojekt där kommunikation och kunskapsspridning är viktiga delar.

Gerda Ingelhag och Hanna Ljungstedt presenterar Hoppet


Anna Pettersson, ny sedan i höstas som programansvarig för E2B2 på Energimyndigheten, informerade deltagarna om E2B2s kommande utlysning. Den preliminära tidplanen är att utlysningen öppnas i mitten av maj och ansökningar måste komma in senast i början av september. E2B2 bedriver forskning i samverkan mellan aktörer och för att underlätta för fler sökande kommer ett matchmakingevent att ordnas i slutet av maj eller början av juni

Stort intresse hos studiebesökarna på Östermalmshallen

Gunnar Björkman, Innovationsdirektör för Stockholms stad, intervjuades av moderator Helena Blomquist om innovationsarbetet i staden och man jobbar för att samverka mer med akademin. Han berättade också om utmaningarna med att finna nya energieffektiva och miljövänliga lösningar och att sedan få dem att implementeras och inte glömmas bort efter testfasen. Därefter tackade Helena deltagarna för dagen, och David Bohn-Stoltz tog med en av två grupper till studiebesöket i Östermalmshallen från 1888 som nu är under renovering, med planerad återinvigning i januari 2020, medan Anna Land stannade med den andra gruppen för att höra mer om projektet från Olle Henriksson, byggprojektansvarig på Stockholms stad, innan det blev deras tur att gå till Östermalmshallen.

Östermalmshallen under renovering, öppnar igen i januari 2020Vi hoppas att deltagarna hade en lika rolig och lärorik dag som vi hade, och att vi ses nästa år igen.

Vi intervjuade tre av deltagarna vid konferensen om deras forskningsprojekt:

Mikael Mangold - Artificiell intelligens för tolkning av renoveringsbehov

Johnny Gantzel - Ny teknik för väggintegrerad ventilation

Angela Sasic Kalagasidis - Projekteringsverktyg för solvärmelager med fasändringsmaterial

Här nedan kan du ladda ner alla presentationer från dagen!