Vi haffade honom när han var på språng mot tåget efter sin presentation under årskonferensen för att intervjua honom om hans nya projekt och vad det handlar om och vad de hoppas att forskningen ska klargöra.

Vad handlar forskningsprojektet om?

Det handlar om ett nytt byggmaterial som vi forskat på under 10 års tid, som har speciella egenskaper där vi även har möjligheter att utnyttja konstruktionen till exempelvis ett inbyggt ventilationssystem med återcirkulerande luftrening. Denna konstruktion gör det möjligt att bygga väldigt billiga och bra bostäder där alla har råd att bo!

Vad hoppas ni att forskningen ska visa?

Forskningen har så här långt visat att vi är på helt rätt väg för att lyckas med detta. Vi har en liten bit kvar och hoppas vara färdiga under 2019.

Hur kommer forskningen till nytta?

Det bedrivs väldigt lite forskning vad gäller byggsektorn, och när vi är i mål så kommer forskningen verkligen vara till nytta för alla!

För mer information om projektet, kontakta Johnny Gentzel.