Kunskapsläget inom renovering

E2B2s syntes om renovering knyter ihop viktiga slutsatser från forskning inom programmet och beskriver kunskapsläget inom renovering.

"Vi ser en tydlig förflyttning från totalrenoveringar till mer varsam och hyresgästanpassad renovering som inte innebär så stora hyreshöjningar." Det var en av slutsatserna på workshopen om renovering som E2B2 och Spara och bevara arrangerade i den 23 november för forskare, bostadsbolag, myndigheter och andra experter.

Workshopen syftade till att koppla ihop marknadsnära aktörer med forskare och experter inom området där deltagarna delade erfarenheter och kunskap med varandra. Deltagarna fick också en överblick över program, projekt och initiativ inom renovering.

Deltagarna delades in i diskussionsgrupper under mötet, här kan du ta del av svaren:

Inom E2B2 finns det 15 forskningsprojekt med fokus på renovering. För att rusta upp äldre hus och bostadsområden behövs insatser för utveckling av paketlösningar och innovativa systemlösningar för energiåtgärder tillsammans med värdefulla förbättringar och incitament för dem som bor i husen.

Till E2B2s projekt med fokus på renovering


Program workshop

Överblick av program, projekt och initiativ inom området renovering

  • Anders Nilsson, biträdande programledare för E2B2 på IQ Samhällsbyggnad, introducerar dagen
  • Mathias Normand, enhetschef på Energimyndigheten, berättar om pågående satsningar och prioriteringar inom området
  • Anna Land, programledare för E2B2, och Tor Broström, samordnare för Spara och bevara, berättar om pågående projekt inom programmen
  • Kristina Mjörnell, forskare på RISE, berättar om SIRen-processen för hållbar renovering

Diskussion och erfarenhetsutbyte

Vi diskuterade frågor som: Hur kan vi öka nyttan från genomförda projekt? Vad behövs för att skala upp renoveringsinsatserna? Vilka kunskapsbehov bör framtida projekt fokusera på?