Börjar:
Slutar:
Plats:
Skanska, Warfvinges väg 25, Stockholm.

Några programpunkter:
- Färdplan Fossilfri uppvärmning
- Lokal samverkan inom energi och klimat
- Framtidens värmeförsörjning
- Värmepumpars påverkan på effektbalansen – idag och i framtiden
- Samspelet mellan den svenska fjärrvärmen och den nordeuropeiska elmarknaden
- Utblick mot Europas värmemarknader

Medverkande talare: Fossilfritt Sverige, Business Sweden, Profu med flera.

Anmäl dig här senast den 25 januari 2019. Meddela eventuella allergier eller dieter till kjerstin.ludvig@profu.se.

Om Värmemarknad Sverige

Värmemarknad Sverige är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som finansieras och genomförs av de medverkande organisationerna. Nu är vi inne på den tredje etappen, med fler medverkande än någonsin och många intressanta och utmanande forskningsfrågor!

Hållbarhet, systemsyn, samverkan och framtidens lösningar är några exempel. Det övergripande målet för projektet är att visatpå hur värmemarknaden kan fortsätta sin positiva utveckling. Efter två genomförda etapper vill vi nu omsätta den kunskap vi
skaffat oss i prakatisk handling och bli mer konkreta. Vi fokuserar på det lokala perspektivet och lokala frågor. Det innebär att vi
fortsätter arbeta med bland annat hållbarhet och samverkan genom analyser, fallstudier, workshops och seminarier. Dessutom strävar
vi efter ökad samverkan med andra forskningsprojekt och arenor.

Uppdaterad den