Börjar:
Slutar:

Särskilt intressanta är:

  • Marknadsnära utvecklingsprojekt, till exempel demonstrationsprojekt samt utvärderingar av nya tekniklösningar.
  • Projekt som använder samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig eller systemvetenskaplig metodik.
  • Analysprojekt som nyttiggör och tillämpar Energimyndighetens genomförda mätningar av nära-nollenergibyggnader.

Här hittar du mer information om vad du kan tänka på när du söker.

Uppdaterad den