Börjar:
Slutar:
Plats:
Trähuscentrum, Nässjö
Ort:
Nässjö
Kostnad:
1 450 kr (offentlig sektor kostnadsfritt)

Om BeSmå och BeSmådagen

Energimyndighetens innovationskluster för energieffektiva småhus, BeSmå, startade år 2013 med syfte att stödja utveckling och spridning av energieffektiva produkter och komponenter för energieffektiva småhus och att öka andelen energieffektiva småhus. www.besma.se. Detta seminarium riktar sig brett till alla som påverkar energianvändningen i småhus och redovisar resultat från BeSmås arbete. Dagen ger en plattform för diskussioner och nätverkande mellan producenter, leverantörer, beställare, rådgivare, beslutsfattare och experter.

Anmäl dig här

Uppdaterad den