Börjar:
Slutar:
Plats:
Openlab, KTH, Valhallavägen 79, Stockholm
Ort:
Stockholm

Akademi och praktik behöver gemensamt bidra i denna omställning och stärka sina former för samverkan och innovation. Ett av flera sätt att samverka långsiktigt är genom professionsdoktorander. En professionsdoktorand är en forskarstuderande som är anställd och bedriver huvuddelen av sin forskning utanför akademin.

Läs mer

Uppdaterad den