Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Infrastrukturen för energi, vatten och avlopp är på vissa håll hårt belastad, vilket blir en begränsning vid till exempel förtätning i en stad. Konceptet YEAH (Yellon Environmental and Aestethic Housing) tar sig an den utmaningen genom att skapa off-grid-boende i urbana miljöer. Konceptet undersöks nu i ett projekt i forsknings- och innovationsprogrammet E2B2.

Kunskapsluncher – senaste nytt inom energieffektivt byggande och boende

Vill du lära dig mer om energieffektivt byggande och boende? Under höstens kunskapsluncher presenteras de senaste resultaten från forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 i en serie webbinarier. Håll utkik i kalendariet!

I projektet undersöks en grupp med energieffektiva bostadshus som ska vara off-grid och ha tillgång till 100 procent förnybar energiförsörjning. Även vatten- och avloppssystemet ska vara off-grid och recirkulation av vatten, värmeåtervinning från avloppet liksom ventilationen påverkar energilösningens utformning. Eftersom energisystemet ska vara självförsörjande hela året krävs stora och kostsamma energilagringslösningar. Det innebär att man i projektet kommer att utveckla modeller och genomföra simuleringar för att få nödvändiga insikter hur systemet kan optimeras för att minimera kostnader för investering och drift.

Kunskapslunchen arrangeras av E2B2 och IQ Samhällsbyggnad.

Program

Programmet pågår klockan 12.00-13.00

Välkommen

Anders Nilsson, biträdande programansvarig E2B2, hälsar välkommen

Modern komfort i framtidens kretsloppsboende

Pär Löfstedt, varumärkesstrateg på Yellon, berättar om YEAH-konceptet.

Hållbarhet, klimat och ekonomi i fokus när framtidens bostäder planeras i Jönköping

Thorbjörn Hammerth, VD på Vätterhem som är det kommunala bostadsbolaget i Jönköping, berättar om Vätterhems arbete för samhällsnytta samt satsningar på självförsörjande off-grid-bostadshus.

Självförsörjande bostadsområde i urban miljö - energianalys och optimering

Anders Lundblad, forskare på RISE, presenterar resultaten från forskningen där YEAH-konceptet undersökts. Anders har modellerat uppbyggnaden av ett off-grid-bostadsområde, gjort energianalys och tittat på potential och utmaningar vad gäller tekniska och ekonomiska aspekter.

Frågor och reflektioner

Anmälan

Anmäl dig till kunskapslunchen

Uppdaterad den