Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium samt WSP, Arenavägen 7 Stockholm

Under årens lopp har man ofta kunnat bevittna hur byggprojekt i stor omfattning missat sina uppsatta energimål. Inte minst så märks detta genom att driftoptimeringar har fått en större plats och fokus i debatten, som en av de viktigaste åtgärderna för att minska energianvändningen i befintliga fastigheter. En aktivitet som i många fall ska vara utförd innan entreprenaden överlämnas till beställaren.

"Vi visar vägen" och tar branschen ett steg vidare mot de uppsatta energimålen. Detta är den röda tråden under konferensen och för de deltagande aktörerna. Föredragshållarna kommer från företag som representerar alla de olika faserna i byggprojekt, från projektstart till verifiering av energiförbrukningen.

Fokus kommer att ligga på energifrågan men vi kommer också att belysa såväl kostnadsaspekter kopplat till tekniska systemval samt miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Programmet spänner över hela byggprocessen, innehåller följande programpunkter:

  • Byggherrar pekar på utmaningarna med de skärpta energikraven
  • Projektering och beräkning av energiförbrukningen
  • Beräkningshjälpmedel
  • Systemlösningarnas betydelse för energiförbrukning och kostnadsbild
  • Installationsentreprenörernas utmaningar ur ett energiperspektiv
  • Kontroll och uppföljning av resp. energiberäkningar och förbrukningar
  • Driftorganisationens roll och betydelse ur ett energiperspektiv
  • Paneldiskussion - Vilka förändringsåtgärder bör prioriteras?

Konferensen sänds digitalt men ett begränsat antal personer kommer att kunna delta på plats i Stockholm.

Anmälan - jag vill delta på distans via webben

Anmälan - jag vill delta på plats i Stockholm

Uppdaterad den