Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Kunskapsutbyte är i fokus under mötet där du får lära känna andra projekt som pågår i E2B2. Under mötet får du också möjlighet att kort presentera ditt projekt.

Det finns självklart tillfälle prata med E2B2s kansli och representanter från Energimyndigheten under mötet.

Mer information och anmälan har skickats ut till projektledare i E2B2 under augusti.

Uppdaterad den