Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Kunskapsutbyte är i fokus under mötet där du får lära känna andra projekt som pågår i E2B2. Under mötet får du också möjlighet att kort presentera ditt projekt.

Det finns självklart tillfälle prata med E2B2s kansli och representanter från Energimyndigheten under mötet.

Spara datumet redan nu, mer information kommer framöver.

Uppdaterad den