Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd planerar nu sin årliga konferens om gestaltad livsmiljö. Denna gång är temat demokrati. Målgruppen är personer som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer, både tjänstepersoner och politiker.

Mer information finns inom kort på ArkDes webbplats

Uppdaterad den