Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium
Om SVID

SVID vill bidra till en hållbar samhällsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt genom att inspirera företag och organisationer att använda design som förhållningssätt och process i utvecklingsarbete.

Vad vi kan träna på och hur kan vi stödja varandra i arbetet med att navigera det som är oklart, komplext, tillfälligt och rörigt? Kan ökat utrymme för ovisshet vara en konstruktiv kraft i ett samhälle? Vad kan det betyda för demokrati- och rättvisearbete?

Förnyelselabbet på SVID utvecklar medskapande förändringsprocesser med systemperspektiv i offentlig sektor. Hösten 2021 kommer Ovisshetsrapporten – en reflektion om lärande och Förnyelselabbets första fyra år. Förändringsledaren Pernilla Glaser coachar och skriver Ovisshetsrapporten tillsammans med Förnyelselabbet.

Webbinariet arrangeras av SVID.

Läs mer och anmäl dig