En effektiv värmelagring kan bidra till att väsentligt minska energi- och effektbehovet i byggnader. Idag används huvudsakligen värmelagring med vatten i tankar. Detta sätt att lagra är dock rätt skrymmande. I takt med att fler byggnader värms med solvärme och överskottsvärme blir lagringskapaciteten viktigare, detta då dessa energikällor inte kan ge en konstant energiproduktion.

Ett värmelager (tank) med fasändringsmaterial har flera gånger större värmelagringskapacitet och jämnare värmelagringstemperatur än traditionellt vattenbaserat värmelager vid samma förhållanden. Det tar dessutom mindre plats. Trots tydliga vetenskapliga bevis för att möjligheterna med fasadändringsmaterial, har tekniken inte kommit ut på marknaden vad gäller värmelagring.

I Kinna, söder om Borås, finns dock en unik anläggning med fasändringsmaterial. Under 2014 installerades den i en nyrenoverad industrilokal, som numera är träningslokaler för Friskis & Svettis. Träningslokalen har ett stort och ojämnt behov av komfortkyla, värme och varmvatten under dagen och mellan säsongerna. Målet med värmelagringskonceptet är att, genom att utnyttja värme från solfångare och överskottskottvärme från lokalen, jämna ut kyl- och värmeeffektbehovet samt minska det totala energibehovet för både komfortkyla och värme/tappvarmvatten.

Läs mer om projektet

Uppdaterad den