Tappvarmvatten står för cirka 8 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Energimärkta blandare för tappvarmvatten har därför en mycket stor potential att minska energianvändningen i bostäder, hotell, badhus och liknande lokaler. Det finns en svensk energiklassning för blandare från klass A till G, där A är högsta energiklass. Det är dock svårt att översätta dessa energiklasser till besparing sett till pengar. Det finns därför ett behov av ny kunskap om hur vatten- och energiförbrukningen påverkas av byte till nya energimärkta blandare. I detta projekt kommer forskare vid SP att genomföra mätningar under två års tid, först med standardblandare och sedan med bra energimärkta blandare från två olika tillverkare.

– Då får vi en siffra på hur mycket vattenförbrukningen minskar, men vi förväntar oss cirka 30 procents besparing av energi till varmvatten, säger Sara Jensen.

Uppdaterad den