– Drivkraften är att få med livscykelanalyser i ett tidigt skede vid ny- och ombyggnation, för där har man chansen att göra stor skillnad. Det rör sig bland annat om kloka energival, att lokalerna är flexibla, val av material och optimering av mängden material, säger Tove Malmqvist, forskare vid KTH (bilden) som leder projektet tillsammans med Martin Erlandsson vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Att klimatpåverkan är så stor när man bygger ett flerbostadshus har stått klart under många år, men frågan har fastnat hos akademin och där har fokus legat på att räkna rätt och på metodutveckling. Det är först under det senaste året som byggbranschens aktörer på allvar har insett deras klimatpåverkan. Nu vill vi gå vidare så att livscykelperspektivet implementeras hos byggbranschen, såväl hos kommuner som planerar bebyggelse som byggentreprenörer, säger Tove Malmqvist.

Läs mer om projektet

Uppdaterad den