– Tekniken kring solceller är mogen och redo för en bredare marknad, trots det går det trögt. En viktig förklaring är att olika aktörer inom byggbranschen inte snackar med varandra, vilket skapar onödiga barriärer och leder till att tekniken inte når ut. Det ska vi försöka ändra på i det här projektet, säger Peter Kovacs, forskningsingenjör på SP Sveriges Tekniska Institut och den som leder ”Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv” (se bilden).

– För tre år sedan installerade SP Energiteknik en elgenerande solavskärmning. Det blev då tydligt att det fanns ett begränsat utbud av produkter, priserna var höga och det fanns stora kunskapsluckor mellan olika aktörer. Det födde idén kring det här projektet, berättar Peter Kovacs.

Läs mer om projektet

Uppdaterad den