Bild: Semrén och Månsson

Syftet med KTH Live-In Lab är att förkorta ledtider mellan forskningsresultat och marknadsintroducering. Flera forskningsprojekt håller på att utformas, varav några startat, medan husbyggnaden tar form. KTH Live-In Lab är en testbädd för att öka innovationstakten inom bygg- och fastighetssektorerna. Under ett studiebesök med forskare och projektledare i E2B2 berättade Einar Mattsson om hur de ser på sin roll som byggherre i projektet.

Ett plusenergihus uppförs på Kungliga Tekniska Högskolans Campus. Byggnaderna inhyser 305 studentlägenheter och forskningslabbet KTH Live-In Lab, som är under uppbyggnad. Målet med forskningslabbet är att påskynda introduceringen av nya konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom bygg- och fastighetssektorerna.

Jan Pechan, projektutvecklare på Einar Mattsson, berättar om deras roll i byggprojektet och vilka energieffektiviseringslösningar som ska användas.

- Donationen till KTH har kommit till för att företagets ägare vill bidra till KTH:s, Stockholms och Einar Mattssons egna utveckling. I projektet, som är fristående från donationen, driver vi på vår egen utveckling från hus som uppfyller normer över passivhus till nollenergihus till plusenergihus om förutsättningar finns, säger Jan Pechan och fortsätter:

- Våra nybyggda hus är alltid energieffektiva och beroende av platsens förutsättningar kan vi minimera byggnadernas miljöbelastning, och det till marknadsmässiga villkor.

Hur kommer det vara för dem som bor där? Och vad är det bästa med satsningar som detta projekt?

- Som att bo i en ”vanlig” lägenhet. Ingen utbildning krävs! Vi försöker alltid göra så bra hus som möjligt. Det som skiljer projekten åt är som sagt platsens förutsättningar. Förutsättningarna här har varit väldigt bra. Förutsättningarna har varit så goda att vi kunnat göra flera saker samtidigt som vi bara delvis kunnat göra i andra projekt. Det rör sig alltså inte om en särskild satsning separerad från vår pågående projektutveckling.

Var befinner ni er just nu?

- Det som händer just nu på bygget är att sista stommen är rest och övrig produktion pågår för fullt med alla förekommande arbetsmoment mellan stomkomplettering och färdigställande av lägenheter. Med 305 i stort sett likadana lägenheter är det ovanligt bra förutsättningar för en rationell serietillverkning. De tre husen kommer att färdigställas ett i taget; ett i augusti, ett i oktober och det sista i januari 2018.

När byggprojektet är färdigt, vad kommer Einar Mattson ha för roll då?

- Einar Mattsson bygger husen för egen förvaltning. Vi kommer alltså att både äga och sköta husen.

Ni bygger plusenergihus i detta projekt, hur ser energiförsörjningen ut?

- Här kan vi använda oss av bergvärme, något som inte alltid är möjligt i stadsmiljö. Vidare har vi genom stort tillmötesgående från Stockholms stad kunnat utforma taken optimalt för solceller. Vi återvinner också mer än vad som är vanligt, till exempel med hjälp av avloppsvärmeväxlare.

Vill du engagera dig i forskningsprojekt? Läs mer om KHT Live-In Lab

Uppdaterad den