Energimyndigheten planerar flera utlysningar under 2017. Den 17 februari arrangerade Energimyndigheten ett informationsseminarium i Stockholm där kommande utlysningar presenterades. Rémy Kolessar, avdelningschef Forskning och innovation på Energimyndigheten, inledde med en nulägesanalys och en översikt hur Energimyndigheten arbetar för att uppnå nationella och globala energirelaterade mål.

Se filmen från utlysningsseminariet

Ta del av presentationerna som visades på utlysningsseminariet

Läs mer om kommande utlysningar hos Energimyndigheten

Uppdaterad den