Skanska kommersiell utveckling Norden är medfinansiär i E2B2-projektet Miljövärdering av byggnaders energianvändning i systemperspektiv. Projektet, som leds av Jenny Gode vid IVL Svenska Miljöinstitutet, håller på att utveckla en metod för att undersöka vilka miljömässiga konsekvenser olika energival i en fastighet kan leda till.

Jonas Gräslund berättar mer om hur de ser systemperspektiv som en viktig faktor i arbetet med energibesparingar och energieffektiviseringar i byggnader.

Medfinansiärer i projektet är: Skanska kommersiell utveckling Norden AB, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, Akademiska Hus AB, NCC AB, Energiföretagen Sverige Swedenergy AB, Statens Fastighetsverk, HSB Riksförbund ek för.

Uppdaterad den