Forskningsprogrammet E2B2 vill gemensamt samverka kring nya nyttor och tillämpningsområden. Programmet kommer som en del i detta arbete att genomföra ett antal synteser under året. Våren 2017 genomförs den första syntesen inom energieffektiva installationer – det största sakområdet inom E2B2 i antal projekt räknat.

Den första workshopen för projektledare inom E2B2-projekt med fokus på energieffektiva installationer, ägde rum i mars. Den 23 maj planeras även en innovationsworkshop för alla samfinansiärer och forskare i dessa projekt.

Synteserna innebär även mötestillfällen med erfarenhetsutbyte mellan samfinansiärer i olika projekt. Håll utkik på hemsidan efter fler tillfällen att delta i syntesverkstaden eller ta del av nya spännande resultat från arbetet.

Vill du delta i innovationsworkshopen den 23 maj? Anmäl gärna intresse till Johan Skarendahl, projektledare.

Uppdaterad den