- IVL släpper nu en första versionen av "Byggsektorns miljöberäkningsverktyg" till en användargrupp bestående av 12 parter som inkluderar våra stora städer och kommuner. Underlag för beräkningarna baseras på underlag som ändå tas fram under byggnadens projektering och som med fördel kan importeras digitalt. Om man inte vill jobba digitalt så går det också att använda verktyget helt manuellt. Detta betyder att vi tänker oss användare i ett brett spann från nyfikna privatpersoner till professionella storbyggare, berättar Martin Erlandsson på IVL som leder E2B2-projektet Branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader

- Verktyget baseras på en livscykelanalys metodik som är gemensam i hela Europa och som även tillämpas i Nordamerika. Verktyget innehåller en färdig databas med klimatdata för de byggresurser som används på den svenska marknaden. Detta gör att man direkt kan få ett resultat som beskriver en byggnads klimatpåverkan som är representativt för ett marknadsmedelvärde av de resurser som används. Detta slags medelvärdesresultat kan användas för att göra förbättringar av den aktuella byggnaden och inkluderar olika konstruktionslösningar och materialval. I nästa steg kan man byta ut medelvärdesdata för olika material mot data från faktiska leverantörer , berättar Martin Erlandsson och fortsätter:

- Ska man jämföra sina data mellan olika ”konkurrenter för att ta reda på vad som är bäst” så brukar vi säga att man bör ha specifika data för minst 50 procent av klimatpåverkan eller om möjligt ännu mer, säger Martin Erlandsson.

Martin förklarar vidare att för betong så kan man på detta sätt exempelvis göra förbättringar upp mot 25 till 50 procent genom att välja alternativa klimatanpassade betonger.

- Det som händer nu i projektet, som finansieras av Energimyndigheten och deras program E2B2, är att vi tillsammans med användarna i projektgruppen vidareutvecklar verktyget och förbättrat funktionaliteten för sedan kunna släppa den färdiga versionen tidigt i höst, säger Martin Erlandsson.

Läs mer om projektet

Uppdaterad den