I synteserna har man sökt samband mellan projekten och tittat på förutsättningar för projektresultat att skalas upp och bidra med praktisk nytta.

RISE har genomfört syntesen om renovering och Sweco syntesen om tjänster för energieffektivisering och affärsmodeller.

Till synteserna

Uppdaterad den