De projekt som redan fått godkänt och alltså kan påbörja sin forskning för energieffektivt byggande och boende är:

  • Framtidens lastkurva för svensk byggnadsstock – del 2
    Utförs av: Chalmers Tekniska Högskola med samfinansiärer

    Projektet ska slutföra ett pågående doktorandprojekt inom E2B2. Nya frågeställningar har tillkommit men projektets övergripande huvudmål kvarstår: att utveckla en modelleringsmetodik som kan analysera hur och till vilken grad Sveriges byggnadsstock kan bidra till omställningen mot ett hållbart energisystem. Forskarna vill också tillämpa metodiken för att visa på några utvecklingsvägar för Sveriges byggnadsstock givet olika mål avseende effektivisering, förnybar energi- och minskad klimatpåverkan.
  • Utvärdering av hyresgrundande investeringar för lågenergibyggnader
    Utförs av: Futurum Fastigheter i Örebro AB med samfinansiärer

    Projektet syftar till att påvisa de ekonomiska skillnader ur ett livscykelkostnadsperspektiv som uppstår då driftkostnader för en byggnad bedöms baserat på schabloner respektive projekterade värden. Projektet ska också presentera nyckeltal för skillnader i hyresnivå baserat på i vilken omfattning investeringen är hyresgrundande.

Hela 76 ansökningar lämnades in i utlysningen vilket är rekord! Projekt som godkänns får dela på runt 50 miljoner kronor. I höst blir det helt klart vilka projekt från vårens utlysning som kan påbörja sin forskning inom E2B2.

Uppdaterad den