Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) vill hjälpa dig att bygga och renovera hållbart med energieffektivisering, materialval och livscykelperspektiv i fokus. Nu lanseras ett smakprov av den nya webbplatsen där du kan söka bland information från akademin och bolag som i dag bygger hållbart. Det du hittar på webbplatsen är kvalitetssäkrat.

Informationscentrumets uppdrag är att samla in, målgruppsanpassa och sprida information om hållbart byggande. Till ICHB är alla välkomna: professionella byggare, ägare av en fastighet men lekman när det gäller byggfrågor eller om du är delaktig i byggprocessen på något annat sätt.

Till webbplatsen

Uppdaterad den