IQ Samhällsbyggnad, organisationen som koordinerar E2B2, har tagit fram filmer där representanter för olika kommuner berättar hur de arbetar med forskning och innovation.

Till filmerna!

Uppdaterad den