Design För Energieffektiv Vardag har två forsknings- och innovationsområden: Kunskap och kompetens och Teknik och innovation för resurseffektivitet. Den här utlysningen riktar sig till projekt som fokuserar på Teknik och innovation för resurseffektivitet, och har som främsta målgrupp företag som agerar i skärpunkten mellan energi, design och beteendevetenskap.

Läs mer om Design För Energieffektiv Vardag på designforenergi.se

Utlysningens fulla text hittar du på energimyndigheten.se, där du även skickar in din ansökan.

Uppdaterad den