40 procent av Sveriges energianvändning går till att värma upp och kyla ner fastigheter. Fastigheter har också stor miljöpåverkan på andra områden. Vad som görs i fastighetsbranschen får därför stor påverkan i samhället. Fastighetsbranschen genomgår nu förändring för att kunna uppfylla tuffare regler och lagar, men också för att svara mot hyresgästers ökade krav på hållbarhet.

Nya innovationer i fastighetsbranschen – såväl produkter som tjänster som till stor del drivs av digitalisering – kan få stor genomslagskraft, men fortfarande styrs införandet av innovationer i väldigt hög utsträckning enbart utifrån en ekonomisk logik.

Balanserat styrkort är en metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag, som tar hänsyn till andra faktorer än enbart rent finansiella.

– Det är dessutom många gånger svårt för fastighetsbolagen att välja innovationer som är en långsiktigt god affär och som samtidigt tar hänsyn till hållbarskriterier. Idag är det något av en experimentverkstad och här vill vi kunna hjälpa fastighetsbolagen framöver att bli säkrare i sin val av innovationer, säger Peter Ekman.

Läs mer om balanserad styrning för smarta fastigheter här.

Uppdaterad den