I takt med ökade komfortkrav ökar efterfrågan på kyla. Det märks framför allt i kommersiella fastigheter, men också på sjukhus och på universitet. Därutöver ökar även efterfrågan på processkyla till industrier och datahallar.

– Det finns nästan ingen forskning hur man hanterar kyleffekt i samband med byggnaden som kyllager, förutom en förstudie till detta projekt då vi kapade kyleffekten i en kontorsbyggnad. Förstudien visade att det tog ganska lång tid innan det skedde en märkbar förändring av inomhustemperaturen, säger Dennis Johansson, lektor vid Lunds tekniska högskola och den som leder projektet.

Med bakgrund av detta menar Dennis Johansson att det är angeläget att man studerar kyleffekterna och hanteringen av kyleffekter på samma sätt som man har gjort kring lagring av värme i byggnader. Detta för att kunna ha en hållbar kylning av fastigheter i framtiden.

Läs mer om minskat effektbehov för kylning i byggnader här.

Uppdaterad den