Med ökat fokus på energieffektivisering i byggnader och skärpningar av energikrav så minskar den totala energianvändningen i byggnader sett till kvadratmeter, Atemp. Ju lägre totalt energibehov man planerar att uppnå i en byggnad desto större procentuell påverkan får de parametrar som inte har förbättrats. En sådan är ofta VVC-förlusterna.

– De erfarenheter som NCC har gjort av energiuppföljningar i nybyggnation är att det förekommer att VVC-förlusterna är mycket större än de som har använts i beräkningsunderlaget. Det leder till högre energianvändning och riskerar att göra att fastighetsägaren inte uppfyller kraven i BBR eller i certifiering för byggnaden, berättar Tomas Ekström, industridoktorand på NCC och den som leder projektet.

Anledningen till att det i nyproducerade byggnader kan vara stora VVC-förluster beror på att VVC-ledningarna dras hela vägen fram till varje lägenhet. Detta eftersom det idag ställs hårdare krav på kort väntetid, gällande varmvatten, max 10 sekunder jämfört med tidigare 30 sekunder.

Läs mer om kartläggningen av VVC-förluster i flerbostadshus här.

Uppdaterad den