Jämfört med 1980-talet så har byggnader med FTX-ventilation blivit tätare, verkningsgraden i ventilationsaggregaten har ökat och roterande värmeväxlare har blivit vanligast. Samtliga dessa förändringar innebär en ökad risk för fuktkonvektionsskador när det är riktigt kallt ute.

I FTX-aggregat med roterande värmeväxlare har man tidvis sett ovanligt höga fukthalter i stora delar av vistelsezonen. Orsaken är att fukten i frånluften fastnar på själva rotorn, som rör sig i både från- och tilluft. När det är kallt utomhus kondenserar fukten till vatten och återförs sedan via tilluften till inomhusluften. Om man då får felaktig tryckbalans över klimatskalet ökar risken för fuktkonvektionsskador i klimatskalets isolering, framförallt i vindsutrymmen.

– Utan en fuktsäker styrning finns stor risk att vi om några år kommer att få nya tidningsrubriker om fuktskador i nybyggda hus liknade det som skedde med de enstegstätade fasaderna. Det riskerar då att leda till FTX-tekniken får ett oförtjänt dåligt rykte och att vi i Sverige går miste om en stor del av den energibesparingspotential som en större användning av denna teknik skulle leda till, säger Svein Ruud, teknisk expert vid RISE och den som leder projektet.

Läs mer om styrning av FTX för fuktsäkra småhus här.

Uppdaterad den