Gå till innehållet

Energieffektiv sjukhusarkitektur med hjälp av BIM

Sjukhusbyggnader och sjukvårdslokaler är bland de mest komplicerade byggnader att utforma. Ett viktigt verktyg i denna process är BIM (Building information modeling). När man ska göra simuleringar av energiprestanda används andra simuleringsverktyg och överföringen av information mellan BIM och andra program är idag besvärlig och tidskrävande. Nu ska forskare vid universitet i tre länder arbeta för att förbättra arbetsprocessen, vilket kan spara mycket tid, energi och pengar.

– Att överföra den omfattande informationen som finns i BIM till simuleringsverktyget för energi eller dagsljus är idag väldigt tidsödande och dessutom riskerar viktig information att förloras. Jag har arbetat i projekt där man varit tvungen att överföra information mellan program mer än 25 gånger för en enkel dagsljusberäkning. Det är långt ifrån ett optimalt arbetssätt, säger Marie-Claude Dubois, miljöspecialist på White arkitekter och universitetslektor vid Lunds universitet.

– När man ska föra över information från BIM till simuleringsverktyget för energi- eller dagsljusberäkning måste man rensa bort information som inte har med energi att göra, för att inte bromsa simuleringarna av energi och dagsljus. Det kan ta upp till en dag att rensa denna information. Det finns därför en stor potential att förbättra dessa arbetsprocesser, säger Marie-Claude Dubois vidare.

Hon leder projektet ”Energieffektiv sjukhusarkitektur med hjälp av BIM”, som görs i samarbete med forskare som är ledande inom BIM vid École de Technologie Supérieure Montréal i Kanada och Högskolan i Oslo. I projektet ingår också en doktorand.

Forskarna har tillsammans identifierat en rad med brister i nuvarande arbetssätt – att det är tidskrävande, kostsamt, att det riskerar att inte leda till de mesta energieffektiva lösningarna samt att delarna som rör energi och dagsljus ofta kommer in alldeles för sent i arbetsprocessen. Bristerna behöver dock analyseras mer noggrant. Detta projekt inleds därför med att forskarna ska analysera denna arbetsprocess hos arkitekter. De kommer både att genomföra en litteraturstudie och intervjuer kopplad till olika fallstudier.

Läs mer om energieffektiv sjukhusarkitektur med hjälp av BIM här.

Uppdaterad den