– Det saknas idag en enkel metod för att beräkna U-värdet för karuselldörrar. Den som finns är komplicerad, dyr att använda och kräver mycket kunskap. En orsak till att det är så komplicerat är att dörrarna har stora fack det vill säga luftrum och det finns inte någon bra beräkningsmetod för hur dessa luftrum ska beräknas. Vårt mål är därför att hitta en billigare och bättre metod, berättar Eva-Lotta Kurkinen, på RISE, som leder projektet.

Den standard som finns avser främst skjutdörrar, men det är stor skillnad på en skjutdörr och en karuselldörr – inte minst vad gäller geometrin. En karuselldörr påverkar en byggnads energianvändning på flera sätt, framförallt transmissions- och infiltrationsförluster i stängt läge, motorns energianvändning i drift och luftutbytesförluster vid passage. För en kund som vill köpa en karuselldörr med så bra isolering som möjligt (U-värde) finns idag inget bra sätt att jämföra de olika dörrarna. Alla tillverkare räknar nämligen på olika sätt. Det gör att resultaten inte är jämförbara med varandra och det finns dessutom inte garanti för att resultaten är korrekta. Behovet av ett enhetligt tillvägagångssätt är därför stort i hela Europa.

Läs mer om metoden för beräkning av U-värde i karuselldörrar här.

Uppdaterad den