Att lagra värme och kyla är en beprövad teknik och oftast används ackumulatortankar med vatten. Fördelarna med lagringen är att man kan få ett jämnare energiflöde och kapa effekttoppar. Betydligt mer ovanligt är det att lagra värme eller kyla med fasändringsmaterial, men i takt med hårdare klimatkrav och kostsamma effekttoppar ökar intresset för denna typ av lagring.

Fasändringmaterial innebär att ett material ändrar fas, exempelvis is som kan gå från fast material till vätska. När materialet byter temperatur eller ändrar fas avger det energi. I det lager som har byggts i fastigheten på Chalmers-området har man använt sig av salt som fasändringsmaterial. Fasändringsmaterial kallas också för PCM, vilket kommer från engelskan phase-change materials.

– Fördelen med ett fasändringsmaterial är att kan man bygga mycket mindre energilager än med exempelvis vatten och man kan också få bättre kontroll av temperaturen, säger Angela Sasic Kalagasidis, biträdande professor i byggnadsfysik vid Chalmers och projektledare för ”Design och driftanvisningar för värmelager med fasändringsmaterial”.

Till Design och driftanvisningar för värmelager med fasändringsmaterial

Uppdaterad den