Vill du bidra till omställningen av den resurseffektiva bebyggelsen och medverka till ett resurseffektivt byggande och boende? Sök då stöd för ert projekt i den femte utlysningen i forskningsprogrammet E2B2 som välkomnar ansökningar inom hela programområdet. Utlysningen omfattar 50 miljoner kronor.

E2B2 har nyss förlängts till 2024-12-31 och öppnar upp för exempelvis längre doktorandprojekt, syntesarbeten, projekt inom renovering och förvaltning, systemlösningar för byggnadsmaterial, produkter och installationer. Tvärvetenskapliga projekt och projekt i samverkan mellan olika aktörsgrupper är särskilt välkomna.

Till utlysning 5 - energieffektivt byggande och boende

Uppdaterad den