I rapporten ”El-, gas- och fjärrvärmeförsörjning 2019” framgår att Sverige fortsätter att producera mer el än vi konsumerar sammanlagt under året. Totala elproduktionen uppgick till 165,6 TWh, inklusive nätförluster, vilket är en ökning med 3,7 procent jämfört med 2018.

  • Vattenkraften var det kraftslag som stod för störst elproduktion med 65,0 TWh.
  • Kärnkraften följer tätt efter och producerade 64,3 TWh.
  • Vindkraftsproduktionen fortsätter att öka och uppgick till 19,8 TWh vilket är en ökning med 19,4 procent jämfört med 2018.
  • Den konventionella kraftvärmen stod för 15,8 TWh och solkraften för 0,7 TWh under 2019.

Elanvändningen minskar

Elanvändningen uppgick till 127,4 TWh vilket är en minskning med 2,5 procent jämfört med föregående år. Både hushållssektorn och industrisektorn minskade sin elanvändning, med 2,5 procent respektive 3,3 procent.

Sverige nettoexporterade 26,2 TWh el under 2019, där en stor del av exporten gick till Finland. Detta är en ökning av den totala nettoelexporten med cirka 52 procent jämfört med 2018 och den största nettoelexporten på de 39 år som statistiken redovisar.

Läs hela nyheten på Energimyndighetens webbplats

Uppdaterad den