Johanneberg Science Park ska bidra till arbetet genom att fortsätta utveckla en västsvensk samverkansplattform mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer som främjar resurseffektiv innovation.

Strateginoden Johanneberg Science Park ska fokusera på tre av de fem sektorer som Energimyndigheten tagit fram energieffektiviserande strategier för. Det handlar om resurseffektiv bebyggelse, flexibelt och robust energisystem och fossilfria transporter. Övriga två strategier är framtidens handel och konsumtion samt produktion i världsklass.

En strateginod beskrivs av Energimyndigheten som ett åtagande som innebär att lokala och regionala aktörer driver samverkan över sektorsgränserna som bidrar till att förverkliga sektorsstrategierna. Strateginoderna är föregångare inom sina respektive områden, och engagerar omgivningen till att jobba i enlighet med strategiernas målbilder och skapa nya åtaganden. Förutom Johanneberg Science Park finns för tillfället fem andra strateginoder runt om i landet, bland annat i Boden, Dalarna, Örebro och Uppsala.

Läs mer på Johanneberg Science Parks webbplats

Uppdaterad den