Utlysningen omfattade cirka 65 miljoner kronor och projekten som sökte medel vill på olika sätt bidra till energisystemets omställning och en resurseffektiv och energieffektiv byggd miljö.

– Vi är jätteglada över att så många söker sig till E2B2! Det visar att E2B2 är en etablerad plats för kunskapsbyggande inom energieffektivt byggande och boende, säger Anna Land, programansvarig för E2B2.

Nu startar en intensiv period för E2B2s kansli. Ansökningarna bedöms av E2B2s bedömargrupp. Bedömargruppen ger rekommendationer till Energimyndigheten som sedan fattar beslut. Beslut om vilka projekt som får stöd fattas tidigast i november och projekten kan starta som tidigast i december.

Uppdaterad den