Ramen för tävlingen är:

  • Driftsäkert, lättservat, lite underhåll och bra funktion över tid.
  • Radiatoreffekter är givna vilket gör att det är fokus på rör och flöde/tryckfall.
  • Fri rördragning. Det är tryckfallet i rörsystemet som styr. Rören dimensioneras mellan radiatorkoppelanslutning och rör in i UC.
  • Valfritt material i rören. RSK-nummer skall anges för rören.
  • Huset är ett äldre kontorshus med en radiator under fönster.

Tävlingsinslagen kommer att bedömas av en jury bestående av experter från VVS-branschen och priset till vinnaren kommer att delas ut den 28 april på Nordbygg. Utvärderingen kommer att grundas på:

  • Totaltryckfall i hela värmesystemet
  • Flöde
  • KV-värden på ventiler
  • Elenergianvändning till cirkulationspump
  • Högsta tryckfall per meter

Sista anmälningsdag den 12 april.

Läs mer på EMTF:s webbplats

Uppdaterad den