Forskningsprogrammet MESAM (Människa, energisystem och samhälle) bidrar med kunskap och nya perspektiv på energi- och klimatfrågornas samspel med samhället och oss människor. MESAM finansieras av Energimyndigheten.

Du som vill bidra med nya arbetssätt, metoder, processer och verktyg som ska undersökas i praktiken och bidra till lärande och förändring i riktning mot hållbar energi för alla är välkommen att söka stöd.

I den här utlysningen välkomnas projekt som vågar föreslå nya arbetssätt, metoder, processer och verktyg och undersöka dem i praktiken i syfte att skapa lärande och förändring. Utlysningen inrymmer även studier som tittar på verkliga fall och praktiker som kan utgöra goda exempel och resultera i förslag på förbättringar.

Energiomställningen är nära kopplad till minskning av de klimatrelaterade utsläppen. Klimatfrågan är akut och vi behöver hitta långsiktigt hållbara utvecklingsvägar för energisystemen. Energiomställningen ska genomföras på ett sätt som säkrar en långsiktig hållbar utveckling där ingen lämnas utanför. För att lyckas med omställning krävs andra, och kanske alternativa, idéer och sätt att organisera samhället på i framtiden. Sannolikt innebär det förändring av samhällets organisering, våra arbetssätt och vardagliga handlingar.

För lyckas med förändring krävs förståelse för de sammanhang som förändringarna ska genomföras i, oavsett om det handlar om institutioner, normer, värderingar eller infrastruktur som påverkar människors handlingsmönster.

Utlysningen omfattar cirka 85 miljoner kronor och sista dag för ansökan är 11 maj 2022.

Läs mer och ansök på Energimyndighetens webbplats

Uppdaterad den