Utlysningen är en gemensam satsning från Energimyndigheten och Vinnova, där syftet är att spara energi. Energisituationen i både Sverige och Europa är kraftigt ansträngd, samtidigt som elpriserna är höga. Genom att använda mindre el vid rätt tidpunkt kan energi och kostnader sparas för både hushåll och företag. Samtidigt, när vi använder mindre el vid rätt tid på dygnet avlastar vi dessutom elsystemet och risken för elavbrott minskar.

Fokus är på lösningar som går att använda i närtid med en påverkan inom 6–12 månader. Den totala budgeten för utlysningen är 10 miljoner kronor och det går att söka för maximalt 500 000 kr per projekt. Sista ansökningsdagen är den 8 november kl. 14.00.

För mer information och ansökan, besök Vinnovas hemsida här.

Uppdaterad den