Fastighetsbranschen genomgår nu en förändring för att kunna följa tuffare regler och lagar, men också för att svara mot hyresgästers ökade krav på hållbarhet.

Den 30 november kl. 12.00 – 13.00 anordnar E2B2 en digital kunskapslunch med Peter Ekman, professor i företagsekonomi vid Mälardalens universitet, som inom ramen för projektet Balanserad styrning för smarta fastigheter, kommer att presentera en modell (ett styrkort) som tagits fram för att hjälpa fastighetsbolag som vill vara med och driva hållbarhetsutvecklingen.

En modell som förenklar

Modellen gör det enklare för fastighetsbolag att välja lösningar och innovationer som är en god affär och som samtidigt tar hänsyn till hållbarhetskriterierna.

Tillsammans med AMF Fastigheter och branschorganisationen Fastighetsägarna pratar Peter om hur man jobbar med investeringar och verktyg för ökad hållbarhet. Från AMF Fastigheter deltar Michael Eskils, hållbarhetschef, för att berätta hur de arbetar med hållbarhet, hur de balanserar investeringar och deras tankar om managementmodellen.

- Vi behöver tänka nytt och hitta smarta lösningar för att fortsätta driva hållbarhetsarbetet framåt. Den här modellen kan vara ett kompletterande sätt att få ett samlat grepp för analysen och beslutsunderlaget av nya och innovativa hållbarhetsinitiativ, säger Michael Eskils.

Medverkar gör också Johan Wejdmark, affärsutvecklare på Fastighetsägarna Stockholm, som kommer att berätta om resurseffektivisering och vikten av att säkerställa resultat.

Missa inte denna berikande kunskapslunch! Lär dig mer om modellen, inspireras och ta med dig handfasta tips som hjälper dig i arbetet för hållbara fastigheter.

Läs mer och anmäl dig här

Medverkande

Uppdaterad den