Niklas Andersson, energi- och klimatrådgivare

Niklas, vad är ditt viktigaste råd till småhusägare inför vintern?

Kort kan man väl säga att vi bör undvika det som ger komfort, till exempel komfortgolvvärme och handdukstorkar värmda med el, torktumlare samt för den del det går undvika elanvändning mellan klockan 07.00 och 09.00 samt 17.00 och 19.00 för att "platta kurvan" för elanvändning.

För den som värmer sin bostad med el bör man försöka sänka temperaturen något, och för de utrymmen man inte nyttjar dagligen (till exempel gästrum) kan man sänka ytterligare någon grad. Vi behöver använda elen smartare, men vi behöver också göra det klokt, att minska temperaturen i inredda källare "för mycket" kan innebära risker för kondens med efterföljande fuktproblematik.

Använd alternativ värmekälla om möjligt såsom vedkamin, men även där, gör det klokt och ta reda på hur den ska eldas samt rådgör med sotare om det är lämpligt med extra sotning. Elda bara torr ved eller pellets.

Just nu skenar ju elpriserna och det kan vara en utmaning att hålla nere energianvändningen och kostnaderna för hushållen. Vad kan du som energi- och klimatrådgivare hjälpa till med?

Jag kan ge råd och tips avseende den specifika frågeställningen, till exempel solceller, elkonsumtion, tilläggsisolering, elbilsladdning med mera. Jag kan också berätta vilka bidrag och stöd finns att finna. Aktuellt just nu är att förklara el-fakturor och el-avtal. Vi ordnar också föreläsningar.

Det mesta av just min rådgivning handlar om byggnader och hur de fungerar som system, där jag försöker belysa olika åtgärders fördelar men också konsekvenser som kan uppstå.

Den 8 februari medverkar ju du på Effektarenan. Varför tycker du att viktigt att delta där?

Energi- och klimatrådgivningen är opartisk och kostnadsfri och kanske kan jämföras med konsumentvägledning med den skillnaden att den vänder sig både till privatpersoner, små- och medelstora företag samt föreningar. Opartiskheten är det många som uppskattar (både företag och privat) då vi inte har något att tjäna på de råd vi ger. Energi- och klimatrådgivningen är nog också den kanal som Energimyndigheten enklast når privatpersoner. Rådgivningen fyllde en funktion efter oljekrisen och med tanke på energisituationen just så bör den kunna fylla en viktig funktion även idag avseende både minskad energianvändning och som bollplank i den parallella processen där de fossila bränslena fortsatt ska fasas ut.

Berätta lite kort om klimat- och energirådgivarna!

Energirådgivningen finansieras av Energimyndigheten men anställs av kommunerna. Den infördes efter oljekrisen på 70-talet, upphörde i mitten av 80-talet för att återkomma cirka 1997. Sedan många år har uppdraget benämnts energi- och klimatrådgivning där avstampet förutom energihushållning, handlat om utfasning av fossila bränslen samt förnybar energi. De senaste åren har väldigt mycket handlat om rådgivning gällande värmepumpar och solceller medan vi just nu, på grund av energisituationen, också försöker besvara frågor om minskad energianvändning, energianvändningsbeteenden och smart styrning av el.

Effektarena 8 februari
- Energiutmaningar för småhus

E2B2:s Effektarena syftar till att sprida kunskap från E2B2 och göra den användbar men också att skapa möten och dialog mellan forskare och tillämpare. Den 8 februari är det dags igen och nu fokuserar vi på energiutmaningar i småhus. Vi vänder oss särskilt till dig som arbetar med energieffektivisering inom småhusområdet - som byggentreprenör, hustillverkare, leverantör av material, installationer och komponenter, teknisk konsult eller forskare!

Dagen kommer att bjuda på intressanta presentationer, bland annat utmaningar i småhussektorn, beteenden och vanor, hur vi finansierar lösningarna på kort och lång sikt samt framtidens energieffektiva hus. Vi kommer också bjuda på färska och rykande projektresultat, dyka ner i scensamtal och givetvis kommer det att finnas tid för att nätverka och mingla med varandra!

Missa inte en intressant och givande dag där vi tillsammans tar oss an energiutmaningar för småhus. Läs mer och anmäl dig här!

Uppdaterad den