Medverkade i webinariet gjorde forskare Pimkamol Mattsson (Lunds Tekniska Högskola) som presenterade sitt projekt "Förväntningar och handlingar ‒ vägen mot energieffektivt beteende i bostadshus".

Det införs alltmer energieffektiv design och teknik i bostadshus, men trots det uppnår man sällan målen för husets energianvändning. Ofta uppges de boendes beteende som en förklaring. I detta projekt har forskare vid Lunds Tekniska Högskola undersökt vilka faktorer som påverkar energianvändningen och vad som krävs för att maximera energieffektiviteten i bostadshus.

Medverkade gjorde också docent Cecilia Katzeff (Kungliga Tekniska Högskolan) som presenterade sitt projekt "Hemmens berättelser om smarta elnät och deltagande i framtidens elsystem".

Det pågår en omställning av det svenska elsystemet och samtidigt har det blivit viktigt med kunder som använder elen mer flexibelt. Här ses de privata hushållen som en outnyttjad resurs. När en ny generations smarta elmätare installeras är förhoppningen att hushållen ska ta en mer aktiv roll vad gäller sin energianvändning. Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan har träffat elkunder för att se hur det här målet rimmar med verkligheten och därigenom bidra till utvecklingen av användarvänliga tjänster för hushållen.

Se ett inslag om ett högaktuellt ämne om hur du kan vara med och bidra till en energieffektivare vardag!

Presentationer