I studien ”Samsyn vid energirenovering – hyresgästen i fokus” har Paula Femenias intervjuat 450 hyresgäster i bostäder som renoverats där tre allmännyttiga bostadsbolag i Göteborg deltog. Baserat på intervjuerna har projektet producerat ett unikt empiriskt material som presenterades vid kunskapsbrunchen, men också rekommendationer som studien kommit fram till.

Tillsammans med andra experter på området sammanfattades och diskuterades de viktigaste slutsatserna från projektet, samt hur man kan angripa den viktiga utmaningen med renoveringar och påverkan på de boende. Ett exempel som lyftes var till exempel dialogen, det vill säga vikten av information men också kommunikation med hyresgästerna innan, under och efter en renoveringsprocess.

Ta del av en intressant presentation och diskussion om ett högaktuellt ämne i inspelningen av seminariet nedan.

Medverkar gör:

Paula Femenias, biträdande professor och forskare, Chalmers Tekniska Högskola
Anna Land, programansvarig, E2B2
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef, RISE
Helene Blomberg, chef boendeutveckling, Förvaltnings AB Framtiden
Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Rikard Silverfur, chef hållbarhet och utveckling, Fastighetsägarna Sverige och moderator för Kunskapsbrunchen.

Program

Inledning - Anna Land och Rikard Silverfur
Inflygning kring renoveringsfrågan, befintliga och kommande krav från EU - Kristina Mjörnell
Presentation av resultat från studien ”Samsyn vid energirenovering – hyresgästen i fokus” del 1 - Paula Femenias
Inspel och kommentarer - Helene Blomberg, Kristina Mjörnell och Rikard Silverfur
Presentation av resultat från studien ”Samsyn vid energirenovering – hyresgästen i fokus” del 2 - Paula Femenias
Hyresgästföreningens syn på renovering och studien - Marie Linder

Paulas projekt

Vill du veta mer om projektet ”Samsyn vid energirenovering – hyresgästen i fokus”? Läs vår intervju med Paula som finns publicerad här.