Anna Land, programansvarig i E2B2, Gabriella Castegren, moderator.

I torsdags den 30 november 2023 hade E2B2 sin Effektarena om klimatneutral bebyggelse, en förmiddag som bidrog till att forskningsresultat kommer ett steg vidare mot nyttiggörande och användning! Närmare 100 personer följde den digitala sändningen och fick lyssna till talare från kommuner, bygg- eller fastighetsbolag, arkitekter, konsulter och branschorganisationer. Under dagen lyftes exempel på användbara lösningar, verktyg, metoder och tjänster som redan idag kan användas.

- Klimatfrågan är vår tids viktigaste utmaning och alla insatser behövs, genom bebyggelsens hela livscykel. Från planerings- och designarbete, via byggprocess, vid användning, drift och förvaltning och även i samband med renovering, uppgradering och demontering. Vi pratade om vikten av att bygga med material som har lägre klimatpåverkan, att använda det som redan är byggt och att kommunerna har en central och viktig roll för genomförandet av mål och färdplaner. Från den här förmiddagen känner jag att vi har så mycket att inspireras av och bygga vidare på. Nu behövs det fortsatt acceleration och uppskalning! säger Anna Land.

På plats var också IQ Samhällsbyggnads vd Anita Aspegren som avslutade dagen med att prata om framtida behov av forskning och innovation inom samhällsbyggnad.

- Samhällsbyggandet måste ha en tydlig röst och berätta vad som faktiskt görs och samtidigt nå utanför våra normala kontakter. Vi vill åt samma håll, och det finns en gemensam kraft i det. Under den här Effektarenan har vi verkligen fått möjligheten att göra båda, säger Anita Aspegren.

Inspelning av Effektarenan den 30 november 2023

För dig som inte hade möjlighet att följa Effektarenan live, finns eventet inspelat.

Klimatneutralt byggande i Växjö kommun

I samband med E2B2s Effektarena - Vägen mot en klimatneutral bebyggelse, tog vi fram och visade en film om Växjö kommuns hållbarhetsarbete med fokus på just klimatneutral bebyggelse. Se den nedan!


Urval bilder

Senadin Alisic, Combitech Sverige
Gabriella Castegren, moderator och panelen bestående av Veronica Eade, Energimyndigheten, Tove Malmqvist, KTH och Sascha Benes, Örebro kommun
Johan Holmqvist, IVL
Panelen bestående av Erika Mata, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Anders Persson, Innovationsföretagen samt Linda Teng, Akademiska Hus.
Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad.
Uppdaterad den