I den här Kunskapslunchen fick vi höra Jouri Kanters, Lunds Tekniska Högskola, berätta om E2B2-projektet ”Planeringsprocess för optimerad soltillgång i nya stadsdelar” där man har undersökt hur man med mer kunskap och verktyg kan underlätta stadsplanerarnas arbete, när det gäller att använda solljus och solenergi i nya stadsdelar. Projektet har tittat på kriterier som är relevanta för att planera god solinstrålning och tagit fram förslag på enkla och användarvänliga metoder som man nu ska testa och arbeta vidare med.

Vi får även höra Christian Wilke, Arkitekt i Brunnshögsprogrammet, Lunds kommun, berätta om sol och klimat i planarbetet i Brunnshög i Lund. Där utvecklas ett innovativt blandstadområde som i slutändan ska rymma 40 000 arbetande, studerande och boende. Tät stad i vindutsatt miljö kräver verktyg och metoder för att skapa goda förutsättningar för bra ljus och mikroklimat. Hur kan dessa utvecklas och fungera i balanserad symbios med del faktorer för att skapa en fantastisk livsmiljö?

Medverkade gjorde även Marja Lundgren och Caroline Cederström, White Arkitekter. De arbetar med E2B2-projektet "Metoder för optimerad energianvändning och solenergi i kvarter" som syftar till att ta fram metoder för att solenergi ska öka på kvartersnivå. Under webbinariet berättade de mer om sitt projekt, samt om fördjupade analyser av dagsljus och energi i komplexa stadsplaneringsprojekt och vad det kan ge!

Medverkade gjorde:

  • Jouri Kanters, Universitetslektor vid avdelningen för energi- och byggnadsdesign, Lunds Tekniska Högskola
  • Marja Lundgren, Hållbarhetsstrateg, Arkitekt SAR/MSA och Tekn. Lic, White Arkitekter och Caroline Cederström, Hållbarhetsstrateg, Arkitekt MSA, White Arkitekter
  • Christian Wilke, Arkitekt i Brunnshögsprogrammet, Lunds Kommun

Modererade Kunskapslunchen gjorde Anna Land, programansvarig i E2B2.

Se Kunskapslunchen här nedan:

Uppdaterad den